หลวงพ่อสมหวังใหโชค ขอพรสมหวังดังใจปราถนา

เรื่องร าวที่เร านำมาฝากวันนี้ เป้นเรื่องร าวเกี่ยวกับความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

หลวงพ่อสหวัง ขมอพรอะไรก็ได้สำเร็จสมหวัง ดังใจปารถนาทุกประการ วัดกลางบ างพระวัดเก่าแก่สมั ยกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดร้ างในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งของประชาช น

โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่ได้รับ ความเลื่อมใสเค ารพศรัทธา

เชื่อกันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปร ารถนา ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคนมาแล้ว

เชื่อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พระขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแน่นอน สถานที่

วัดกลางบ างพระ ต.บ างพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมหลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร พร้อมบรรจุ มวลสารอันศักดิ์สิทธิ์

ทั้งยังทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ บรรจุไว้ในองค์ หลวงพ่อสมหวังด้วย

หลวงพ่อสมหวัง ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางบ างพระวัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์

เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ แต่หลังจากที่ ประชาช นมาบนบ าน

หรือขอพรแล้วได้ สมปร ารถนา จึงนำของมาแก้บนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไ ข่ไ ก่ 50,000 ฟอง

หัวหมูนับ 100 หัว ทำให้ประชาช นทั่วไป ขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า

หลวงพ่อสมหวัง ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้รักประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง

สำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ หรือคนมีคู่ ที่อยากให้ ความรักมั่นคงไร้อุปสรรคมาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดี และคู่ครองที่ดี

จึงนำหัวหมูมาถวายขอโช คลาภเงิ นทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามีภรรยามา ตั้งจิตอธิษฐาน

ขอพรให้กิจการ ที่กำลังย่ำแย่ ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จอีกครั้ง ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้น

พวกเขาจะผ่านวิกฤต และกลับมาร่ำรว ยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแก้บน

การแก้บน

ทางวัดให้แก้บนด้วยไข่ไก่ ไข่เป็ด ข้าวสาร และหัวหมู เพื่อที่ทางวัด จะได้บริหาร จัดการต่อบุญสะดวก

โดยมอบข้าวสารไข่ไก่ไข่เป็ด ตลอดจนหัวหมู ให้โรงพยาบ าล โรงเรียน และชุมช นใกล้วัดอีกส่วนหนึ่ง ก็นำไปปรุงอาหาร แจกผู้มาทำบุญที่วัด

คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง

อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโมพุทธายะ

หลวงพ่อสมหวัง สมดังปร ารถนา เ งินทองไหลมา กิจการ ก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภั ย ค้ าขายร่ำร วย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

ข้อมูล esancuisine

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page