หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา

ใครอยากดวงดีฟังไว้ นี้เป็นค า ถ าที่หลวงปู่สรวง แห่งวัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กับลูกศิ ษย์ท่าน

ส วดก่อนนอน ส วดก่อนวัน ห ว ย ออก หรือใช้ส วดก่อนซื้อห ว ย ตามเวลาที่สะดวก(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สะหะหวຍยัง

เอหิ อัคคะชายะ

อัคคะชาหิ สะหะหิโต

เอหิมะมะ

กุลเนียะสัจจัง

จักขุวิญญาณัง

สติโลกะวิทู

สัตถาเทวะมะนุสสานัง

อุอะขะหะนิมิตตัง

(ส วดภ าวนา 9จบ) (หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี)หลวงปู่สรวง


แหล่งที่มา: mysteriousworld

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page