ร่วม สาธุ หลวงตาบุญชื่น

ในกลุ่ม ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นาย สำนึกดี ได้มีการแจ้งว่า เรียน คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ปี 2564 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ท่านได้จำพรรษา ณ ถ้ำแต่ง(ถ้ำแฉ่ง) อ.ภูพาน จ.สกลนครเขตระหว่าง ต.กกปลาซิว กับ ต.หลุบเลา จากถ้ำที่หลวงตาท่านพักจำพรรษา ต้องเดินออกมารับบาตร ห่างจากชุมชน โดยประมาณ 4 กม. มีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ต้องเดินข้ามลำน้ำพุง สิ่งก่อสร้างเดิม วางท่อ ทำถนน ชำรุด เดินข้ามน้ำไม่ได้

คณะญาติธรรมได้รวมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้หลวงตาบุญชื่น เดินข้ามมารับบาตรได้เป็นการชั่วคราว หลวงตาบุญชื่นท่านได้เห็น ญาติโยม ข้ามน้ำไปทำกิจของตนเอง ไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน น้ำในลำน้ำ ไหลแรง ท่านจึงได้พิจารณากับคณะศรัทธา ให้สร้างสะพานถาวรเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

คณะผู้ศรัทธาเป็นผู้หาทุน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน ควบคุมการก่อสร้าง เห็นสมควรร่วมกัน ได้ตั้งชื่อว่า “สะพานบุญกกปลาซิว” ขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยตามประสงค์ของทุกฝ่าย

กำหนดการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแล เปิดให้ชุมชนใช้ประโยชน์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จึงกราบเรียน เรียนเชิญ คณะสายบุญ คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ไปร่วมทำบุญส่งมอบสะพาน ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด ท่านสะดวกก็เชิญไปรับบุญ ร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกันครับ ส่วนแห่งบุญ ส่วนแห่งธรรม ที่เราท่านได้ทำร่วมกันมา ร่วมโมทนา ร่วมยินดี จะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจ

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page